skip to Main Content

Våra tjänster

Vi skapar kommersiella projekt inom Virtual Reality (VR, förkortat). Vårt mål är att genom våra tekniska förmågor och vår kunskap i uppslukande berättarteknik – när den fiktionella världen omger användaren – skapa levande underhållning och berätta de bästa och mest engagerande historierna i 360 grader.

Filmer

När företag som 21st Century Fox med andra, började investera miljoner i VR-headset började vi forska, lära oss själva och skapa 360°-filmer för VR.

Dessa headset som inom en snar framtid kommer ha en formfaktor och generell storlek liknande ett par vanliga glasögon, har förmågan att total omge en tittare i berättandet som utspelas runt om dem.
Filmskapandets grunder är fortfarande desamma för Virtual Reality-filmer, däremot har många av dess regler ändrats och brutits ner. Detta har gjort att fantastiska och helt nya upplevelser nu är möjliga. Vi är stolta över att vara pionjärer i sådant nyskapande och revolutionerande fält som detta.

Reklam och Underhållning

Reklam eller underhållning i VR har förmågan att producera vitt skilda och helt nya upplevelser genomfört med mer traditionella former av media. Som med allt annat så är det berättelsen som är nyckeln. Vi kommer att arbeta runt en berättelse du redan tänker på eller skapa något helt nytt. Oavsett vad du vill visa upp i Virtual Reality så kommer vi skapa den bästa tänkbara upplevelsen för dig och dina tänkta mottagare.

Industri Specifika Projekt

Det finns en stor chans att just ditt företag kan tjäna pengar på VR-teknik. Om ni kontaktar oss kan vi att diskutera fram möjligheter med VR som kommer att bespara dig både kostnader och tid i framtiden, helt enkelt effektivisera er process. Vi anser att för många företag skulle anpassningen till VR vara ett litet ekonomiskt steg för en bra avkastning senare. Vi hjälper dig att upptäcka hur ditt företag kan tjäna på VR-lösningar.
Vi på Robert & Robert har många års erfarenhet av att jobba inom, bland annat, tillverkningsindustrin och vi ser behovet av att skapa utbildningsvideor i VR, för att på ett snabbt och effektivt sätt lära upp ny personal. Att utbilda ny personal är ofta väldigt kostsamt men med VR så finns möjligheten att instruera personal att navigera en ny miljö utan att de behöver befinna sig där och utan konsekvenser för misstag – Behovet av handledare blir på sätt, potentiellt, kraftigt minskat. Med VR aktiveras och används fler sinnen än många andra tillvägagångssätt för att utbilda och resulterar på så sätt ofta till en bättre och snabbare inlärning. Möjligheterna för applikationen av VR på ert företag stannar dock inte där, de är, enligt oss väldigt, väldigt många.